Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

62

Crèdits obligatoris

123

Crèdits optatius

40

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de grau

15

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Trimestral

Dades de la titulació