Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

90

Crèdits obligatoris

69

Crèdits pràctiques obligatòries

12

Crèdits treball fi de màster

9

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Universitats participants

UPF, UPC, UB

Dades de la titulació