Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
60
Crèdits obligatoris
150
Crèdits optatius
18
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de grau
12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació