Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

150

Crèdits optatius

18

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de grau

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació