Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Sant Adrià de Besòs

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
82,5
Crèdits obligatoris
124,5
Crèdits optatius
21
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de grau
12

Branca

Enginyeria i Arquitectura

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació