Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona / Sant Adrià de Besòs

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

82,5

Crèdits obligatoris

124,5

Crèdits optatius

21

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de grau

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació