El títol de grau en Gestió Esportiva capacita els estudiants per a la gestió d'organitzacions, d'equipaments i de projectes en sectors com ara l'esport competitiu, l'esport recreatiu, l'esport salut, l'esport educatiu, el turisme esportiu o l'esport espectacle, a partir d'una formació sòlida i professionalitzadora, amb vocació internacional i que recull l’experiència formativa de Blanquerna en l’àmbit de l’esport. Aquest grau s'imparteix amb la col·laboració de tres centres universitaris de la Universitat Ramon Llull: Institut Químic de Sarrià, Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi i Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

126

Crèdits optatius

30

Crèdits pràctiques obligatòries

12

Crèdits treball fi de grau

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació