Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Girona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

134

Crèdits optatius

31

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de grau

15

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació