Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

120
Crèdits obligatoris
65
Crèdits optatius
40
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
15

Branca

Enginyeria i Arquitectura

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació