Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
60
Crèdits obligatoris
130,5
Crèdits optatius
19,5
Crèdits pràctiques obligatòries
24
Crèdits treball fi de grau
6

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació