Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Tortosa / Reus / Barcelona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

130,5

Crèdits optatius

19,5

Crèdits pràctiques obligatòries

24

Crèdits treball fi de grau

6

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació