Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona / Manresa

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

66

Crèdits obligatoris

114

Crèdits optatius

30

Crèdits pràctiques obligatòries

24

Crèdits treball fi de grau

6

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Anual

Universitats participants

UOC, UVic-UCC

Dades de la titulació