Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Cerdanyola del Vallès

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

18

Crèdits optatius

30

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació