Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Salt

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

116

Crèdits optatius

42

Crèdits pràctiques obligatòries

10

Crèdits treball fi de grau

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació