Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Vic / Manresa

Crèdits totals

360

Crèdits bàsics

90

Crèdits obligatoris

176

Crèdits optatius

30

Crèdits pràctiques obligatòries

46

Crèdits treball fi de grau

18

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació