Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
60
Crèdits obligatoris
129
Crèdits optatius
30
Crèdits pràctiques obligatòries
9
Crèdits treball fi de grau
12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació