Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

138

Crèdits optatius

18

Crèdits pràctiques obligatòries

12

Crèdits treball fi de grau

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació