Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
60
Crèdits obligatoris
138
Crèdits optatius
18
Crèdits pràctiques obligatòries
12
Crèdits treball fi de grau
12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació