Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

180

Crèdits bàsics

54

Crèdits obligatoris

108

Crèdits optatius

6

Crèdits pràctiques obligatòries

6

Crèdits treball fi de grau

6

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació