Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

180
Crèdits bàsics
54
Crèdits obligatoris
108
Crèdits optatius
6
Crèdits pràctiques obligatòries
6
Crèdits treball fi de grau
6

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació