En el Grau en Infermeria de Blanquerna-URL des de l’inici es treballa la vessant professional a les aules de simulacions clíniques de la universitat. Són espais formatius que simulen diferents escenaris professionals (unitat hospitalària, consulta d’atenció primària, etc.), que permeten desenvolupar actituds i habilitats imprescindibles per realitzar les posteriors pràctiques a institucions d’àmbit sanitari i social amb les quals tenim conveni de pràctiques. Tots els estudiants realitzen pràctiques professionals des del primer curs en els àmbits següents: sociosanitari, centres d’atenció primària, àrees d’hospitalització medico-quirúrgiques, àrees maternoinfantil, malalt crític, salut mental i geriatria.

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Curs d’inici de la implantació

2018-2019

Acreditació vàlida fins a

9/4/2030

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
60
Crèdits obligatoris
104
Crèdits optatius
6
Crèdits pràctiques obligatòries
60
Crèdits treball fi de grau
10

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’avaluació

Es valora que el programa formatiu es correspongui amb la temàtica i els resultats d’aprenentatge previstos i que els processos d’accés i admissió siguin fiables i equitatius.

Es valora que la informació pública de la titulació sobre accés i matrícula, activitats formatives, sistemes d’avaluació i resultats sigui fiable, completa i de fàcil accés.

Es valora que el sistema intern de garantia de la qualitat del centre s’apliqui de manera adequada i contribueixi a la millora contínua de la titulació.

Es valora que el professorat de la titulació sigui suficient i tingui l’experiència docent i investigadora necessàries perquè els i les estudiants assoleixin els objectius d’aprenentatge previstos.

Es valora que els recursos materials i els serveis d’orientació acadèmica i laboral de la titulació motivin i enriqueixin l’aprenentatge dels i les estudiants.

Es valora que els i les estudiants demostrin un bon rendiment acadèmic al llarg dels diferents cursos, i que l’alumnat ja graduat hagi assolit els resultats d’aprenentatge previstos i s’hagi inserit laboralment.

Dades de la titulació

Tens dubtes sobre què vols estudiar?

El cercador d'estudis de Canal Universitats t'ajuda a consultar l'oferta de graus i màsters universitaris oficials

Accedeix