La Fisioteràpia té la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones i ajudar a la prevenció de diferents patologies. En el Grau en Fisioteràpia de Blanquerna-URL, que s’imparteix a la ciutat de Barcelona, es dóna molta importància a la capacitat d'adaptar-se als diferents entorns professionals, per això els estudiants fan des del primer curs estades clíniques en diferents especialitats: traumatologia, esport, neurologia, pediatria, geriatria, etc. Des del primer dia l'estudiant està en contacte amb la professió. A més, els estudiants poden acollir-se a diversos programes d’intercanvi amb altres universitats estrangeres i fer pràctiques a centres sanitaris europeus i llatinoamericans.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

117

Crèdits optatius

15

Crèdits pràctiques obligatòries

40

Crèdits treball fi de grau

8

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació