Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Titulació verificada per una altra agència d’avaluació de la qualitat. La universitat coordinadora és Universidade do Minho

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60
Crèdits obligatoris
39
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
21

Branca

Enginyeria i Arquitectura

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Universitats participants

Ceské Vysoké Uceni Technické V Praze, Universidade do Minho, Universitat de Pàdua, UPC

Dades de la titulació