Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Titulació verificada per una altra agència d’avaluació de la qualitat. La universitat coordinadora és Universidade do Minho

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

39

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

21

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Universitats participants

Ceské Vysoké Uceni Technické V Praze, Universitat de Pàdua, Universidade do Minho, UPC

Dades de la titulació