Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Castelldefels / Barcelona / Vilanova i la Geltrú

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

120

Crèdits optatius

42

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de grau

18

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació