Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Girona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

24

Crèdits optatius

9

Crèdits pràctiques obligatòries

12

Crèdits treball fi de màster

15

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació