Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Vila-Seca

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

104

Crèdits optatius

46

Crèdits pràctiques obligatòries

24

Crèdits treball fi de grau

6

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació