Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Lleida / Igualada

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

66

Crèdits obligatoris

120

Crèdits optatius

24

Crèdits pràctiques obligatòries

15

Crèdits treball fi de grau

15

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació