Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona / Castelldefels

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

15

Crèdits optatius

33

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació