Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Girona

Crèdits totals

90

Crèdits obligatoris

48

Crèdits pràctiques obligatòries

30

Crèdits treball fi de màster

12

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació