Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Girona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

30

Crèdits optatius

18

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

12

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació