Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Tarragona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

33

Crèdits optatius

12

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

15

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació