Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

45

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

15

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral