Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Tarragona

Crèdits totals

90
Crèdits obligatoris
72
Crèdits optatius
6
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
12

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació