Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

15

Crèdits pràctiques obligatòries

35

Crèdits treball fi de màster

10

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Trimestral

Dades de la titulació