Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

62

Crèdits obligatoris

119

Crèdits optatius

39

Crèdits pràctiques obligatòries

12

Crèdits treball fi de grau

8

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació