Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

360

Crèdits bàsics

93

Crèdits obligatoris

224

Crèdits optatius

27

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de grau

16

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Trimestral