Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

120
Crèdits obligatoris
65
Crèdits optatius
45
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
10

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Universitats participants

UPF, UB

Dades de la titulació