Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

120
Crèdits obligatoris
65
Crèdits optatius
45
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
10

Branca

Ciències de la Salut

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Universitats participants

UPF, UB

Dades de la titulació