Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Titulació verificada per una altra agència d’avaluació de la qualitat. La universitat coordinadora és Universitat Jaume I

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Tarragona / Girona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

20

Crèdits pràctiques obligatòries

10

Crèdits treball fi de màster

30

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Universitats participants

UdG, Universitat Jaume I, URV

Dades de la titulació