Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Titulació verificada per una altra agència d’avaluació de la qualitat. La universitat coordinadora és Universitat Jaume I

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Tarragona / Girona

Crèdits totals

60
Crèdits obligatoris
20
Crèdits pràctiques obligatòries
10
Crèdits treball fi de màster
30

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Universitats participants

UdG, Universitat Jaume I, URV

Dades de la titulació