Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
74
Crèdits obligatoris
126
Crèdits optatius
16
Crèdits pràctiques obligatòries
14
Crèdits treball fi de grau
10

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació