Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

74

Crèdits obligatoris

126

Crèdits optatius

16

Crèdits pràctiques obligatòries

14

Crèdits treball fi de grau

10

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Trimestral

Dades de la titulació