La titulació de Nutrició Humana i Dietètica té un gran ventall de possibilitats professionals en una societat cada cop més sensible als hàbits alimentaris individuals i col·lectius de diferents sectors de la població, incloent l’àmbit de la industria alimentària. En el Grau en Nutrició Humana i Dietètica de Blanquerna-URL, que s’imparteix a la ciutat de Barcelona, es compagina l'estudi amb la pràctica des del primer curs i això facilita l'aproximació a aquest món professional i la inserció laboral. L'estudiant també té la possibilitat de fer estades a universitats estrangeres a través de diversos programes de mobilitat.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

64

Crèdits obligatoris

136

Crèdits optatius

6

Crèdits pràctiques obligatòries

24

Crèdits treball fi de grau

10

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació