El graduat en Educació Primària és responsable de garantir una educació integral dels nens i nenes, en l’etapa de desenvolupament de 6 a 12 anys, que els permeti desenvolupar les seves capacitats i potencialitats des dels àmbits cognitiu, motriu, emocional i social. La formació de mestra/e en Educació Primària té com a base oferir propostes formatives de qualitat que permetin al futur professional ser innovador, emprenedor i disposar d'una sòlida formació. D’aquesta manera, podrà impulsar avenços i pràctiques pedagògiques en els diferents cicles de l’etapa d’Educació Primària, en el marc d'una escola inclusiva i oberta a les famílies i a l'entorn

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

102

Crèdits optatius

24

Crèdits pràctiques obligatòries

42

Crèdits treball fi de grau

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació