El títol de Grau en Psicologia proporciona una formació global en les competències professionals i capacita per a l’exercici de la professió en diferents àmbits d’especialització, com ara el clínic i de la salut, l’educatiu i el d’organitzacions i recursos humans. El psicòleg disposa dels coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà, per tal de donar resposta a les demandes rebudes en diferents contextos i àmbits: La psicologia en l’àmbit clínic i de la salut, la psicologia de les organitzacions i dels grups i la psicologia en l’àmbit educatiu.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

114

Crèdits optatius

42

Crèdits pràctiques obligatòries

12

Crèdits treball fi de grau

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació