Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

El grau forma professionals a l'avantguarda de la indústria química per poder accedir a les millors oportunitats laborals de el sector, tant en la indústria com a la investigació. Es cursa amb un tronc comú de dos anys de Química i Enginyeria Química que permeten a l'estudiant decidir posteriorment la seva preferència. En els eixos formatius s'inclou l'enginyeria de processos químics, la química, la tecnologia de materials, el disseny i simulació de processos, la sostenibilitat energètica i ambiental i l'economia circular. En les seves sortides professionals destaquen perfils com responsable de producció, gestió de projectes, consultoria i auditoria. Compta amb l'acreditació internacional ABET.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
66
Crèdits obligatoris
150
Crèdits optatius
6
Crèdits pràctiques obligatòries
6
Crèdits treball fi de grau
12

Branca

Enginyeria i Arquitectura

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació