Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

El grau forma professionals a l'avantguarda de la indústria química per poder accedir a les millors oportunitats laborals de el sector, tant en la indústria com a la investigació. Es cursa amb un tronc comú de dos anys de Química i Enginyeria Química que permeten a l'estudiant decidir posteriorment la seva preferència. En els seus eixos formatius s'inclou Química farmacèutica i biomaterials, ciència i tecnologia de materials, simulació de processos i Data Science, sostenibilitat energètica i ambiental, anàlisi instrumental i formulacions i Economia circular. Dins de les sortides professionals destaquen perfils com a responsables de laboratoris, investigadors, gestió de projectes, control de qualitat i consultors.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
66
Crèdits obligatoris
146
Crèdits optatius
6
Crèdits pràctiques obligatòries
6
Crèdits treball fi de grau
16

Branca

Ciències

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació