Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

78

Crèdits optatius

72

Crèdits pràctiques obligatòries

18

Crèdits treball fi de grau

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació