Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Lleida

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

135

Crèdits optatius

30

Crèdits pràctiques obligatòries

9

Crèdits treball fi de grau

6

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació