Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Lleida

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
60
Crèdits obligatoris
102
Crèdits optatius
36
Crèdits pràctiques obligatòries
30
Crèdits treball fi de grau
12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació