Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Lleida

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

126

Crèdits optatius

24

Crèdits pràctiques obligatòries

24

Crèdits treball fi de grau

6

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació