Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

La Seu d'Urgell

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
60
Crèdits obligatoris
150
Crèdits optatius
12
Crèdits pràctiques obligatòries
12
Crèdits treball fi de grau
6

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació