Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Lleida

Crèdits totals

60
Crèdits obligatoris
38
Crèdits optatius
12
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
10

Branca

Ciències Socials i Jurídiques

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Anual

Universitats participants

UdL, Universitat Jaume I, URV, Universidad de Alicante

Dades de la titulació