Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Tarragona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

42

Crèdits pràctiques obligatòries

9

Crèdits treball fi de màster

9

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació