Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
78
Crèdits obligatoris
126
Crèdits optatius
24
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de grau
12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació