Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Mataró

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
64
Crèdits obligatoris
66
Crèdits optatius
20
Crèdits pràctiques obligatòries
80
Crèdits treball fi de grau
10

Branca

Ciències de la Salut

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Trimestral

Dades de la titulació