Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Lleida

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
66
Crèdits obligatoris
120
Crèdits optatius
24
Crèdits pràctiques obligatòries
15
Crèdits treball fi de grau
15

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació