Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Lleida

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
66
Crèdits obligatoris
120
Crèdits optatius
24
Crèdits pràctiques obligatòries
15
Crèdits treball fi de grau
15

Branca

Enginyeria i Arquitectura

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació