Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Girona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

66

Crèdits obligatoris

102

Crèdits optatius

30

Crèdits pràctiques obligatòries

30

Crèdits treball fi de grau

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació